Een inspirerende locatie in een betoverende
omgeving waar jij je volledig kunt concentreren.
Landgoed Groot Warnsborn - de kers op de taart
Alle kennis en energie binnen onze Academie is erop gericht jou passievol op te leiden en intensief te begeleiden. Dit om van jou een krachtig en gewaardeerd mediator te maken.
Henk Karman - docent, MfN-registermediator en directeur
Wij geven je graag onze persoonlijke aandacht en diepgang, daarom zijn de groepen klein en zijn er altijd twee docenten aanwezig.
Tally Opbroek - docent, MfN-registermediator
Wij bieden jou een veilige en energieke omgeving waarbinnen jij je vrij voelt het maximale uit jezelf te halen.
Marjolein Melkman - docent en MfN-registermediator
Je maakt bij ons veel vlieguren om je klaar te stomen voor de praktijk van morgen. Het wordt intensief, maar vooral ook heel leuk!
Sjef van Erp - docent en MfN-registermediator
We leren je hoe je een veilige setting kunt creëren, waarin clienten zichzelf centraal voelen staan om van daaruit meer begrip naar elkaar te kunnen opbrengen.
Jeanne Mulder - docent en MfN-registermediator
Onze docenten zijn elk specialist op een specifiek terrein binnen het vak van mediation, zodat jij maximaal diepgaand en vanuit diverse invalshoeken opgeleid wordt.
Nasla Wevers - docent en MfN-registermediator
Ook praktische aangelegenheden regelen we graag zorgvuldig voor jou zodat jij jouw koers optimaal kunt richten op het worden van mediator.
Kitty Karman - operationeel directeur en trainingsacteur
Previous slide
Next slide

Training Mediation met Verbindende Communicatie

De training Mediation met Verbindende Communicatie frist de competenties van professionals op die zich direct of zijdelings met conflicten bezighouden en vult ze aan met verdiepende inzichten en handvatten uit de Verbindende (ook wel: Geweldloze) Communicatie. Deze methode is bijzonder krachtig, omdat het kijkt naar ieders menselijkheid, vanuit mededogen. De methode beoogt een transformatie in de strijd en daarmee duurzame oplossingen. De focus ligt op menselijke drijfveren, ofwel behoeften, onder gedrag, gedachten en emoties. De training is gebaseerd op het boek: Mediation met Geweldloze Communicatie van Liv Larsson. Dit boek wordt bij de training verstrekt.

Doelgroep

De training is geschikt voor mediators op het gebied van familie (ook vechtscheidingen), arbeid, buren, medisch, onderwijs, overheid. Het is ook geschikt voor aanverwante functies zoals vertrouwenspersonen, HR- medewerkers, klachtenfunctionarissen, relatietherapeuten

Doel van de training

In deze training voegen we de filosofie, handvatten en vaardigheden van de Verbindende Communicatie toe aan ieders bestaande kennis en vaardigheden. We oefenen de vaardigheden in simulaties, waarbij we elkaar van waardevolle feedback voorzien. De training is een dynamische afwisseling van theorie en oefening door middel van praktische toepassing.

Wat is de Verbindende Communicatie?

De essentie in deze visie is dat ieder mens gedreven wordt door (onbewuste) behoeften. Emoties en oordelen zijn een gevolg van al dan niet vervulde behoeften. Als de behoeften bekend zijn (ontdekt zijn!), kan gezocht worden naar strategieën: concrete manieren om de behoeften te vervullen. (Dit is iets anders dan ‘belangen’.)
Bij een geslaagde onderhandeling is ieders behoefte voldoende vervuld.
De training gaat in essentie over bewustzijn verkrijgen op wat behoeften zijn en niet zijn, hoe je angels uit conflicten haalt door empathisch te luisteren, hoe je verbinding creëert en een onderhandeling voert vanuit de behoeften. Het doel is duurzame oplossingen.

Als partijen elkaars behoefte kunnen benoemen, is ieder conflict binnen 20 minuten opgelost.
Marshall Rosenberg, uitvinder van de Nonviolent Communication

Wat ga je leren Training Mediation met Verbindende Communicatie?

 • Behoeften achterhalen en erkennen door middel van actief empathisch luisteren.
 • Emotieregulatie door middel van oordelen en gevoelens vertalen naar behoeften.
 • Mensen empoweren, in eigen verantwoordelijkheid plaatsen.
 • Sturen op wederzijdse erkenning en daarmee verbinding.
 • Onderscheid maken tussen belangen en behoeften.
 • Komen tot een duurzame oplossing waar beiden zich in kunnen vinden.
 • De rol van mediator, jezelf inbrengen t.b.v. het proces.

Studie-informatie Training Mediation met Verbindende Communicatie

BLOK 1
Van vrijdag 09:00 uur tot zaterdag 17:00 uur

De basis
Je krijgt in dit eerste blok inzicht in het vak van mediator en de mediatorsvaardigheden die daarbij horen. Ook krijg je inzicht in de persoonlijkheden van je cliënten en hoe je daar het beste mee omgaat om een zo optimaal mogelijk mediationresultaat te behalen.

Juridische aspecten
Je maakt kennis met de mediationovereenkomst, de daarbij behorende gedragsregels en het mediationreglement. Ook behandelen we de vaststellingsovereenkomst.

Wel of niet te mediaten
Je leert beoordelen of een casus mediabel is.

Klacht- en tuchtrecht
Je leert hoe het klacht- en tuchtrecht in elkaar steekt en hoe zo’n procedure verloopt.

Vaardigheden
Je leert de verschillende interventietechnieken die je kan inzetten om de kwaliteit van het mediationgesprek te vergroten of het gesprek weer vlot te trekken als het dreigt vast te lopen. We bespreken de IJsbergtheorie met je en we leren je hoe je actief luistert.

De mediationopening
Je leert de mediationopening, om een veilig en vertrouwd gespreksklimaat te scheppen.

Mediaten
Mediaten moet je vooral DOEN: voelen wat er gebeurt aan tafel, zowel in de rol van cliënt als in die van mediator en observant. Iedere rol draagt namelijk bij aan jouw ontwikkeling als mediator. Je mediate in groepjes in de aanwezigheid van een docent. Meer dan de helft van onze docenten is instituutsassessor, zij weten als geen ander wat je nodig hebt om slagen voor je examen.

Non verbale communicatie
Je leert hoe je de verschillende onderdelen waaruit communicatie bestaat, leest en hoe je er mee omgaat. Maar bovenal wat communicatie doet met de cliënten aan tafel.

BLOK 2
Van vrijdag 09:00 uur tot zaterdag 17:00 uur

Exploreren
Je gaat op zoek gaan naar de onderliggende lagen in conflictsituaties.

Culturele dimensies
Je leert hoe een culturele dimensie voor onderling onbegrip kan leiden én hoe je juist dat aspect bespreekbaar maakt en zo een stap in de goede richting te zet.

Presentaties
Theorie op een interactieve manier waar iedereen aan bijdraagt: je verzorgt een korte presentatie van maximaal 5 minuten over een examen-onderwerp uit het Handboek Mediation; het boek dat je moet beheersen om je theorie-examen te halen en als waardevol naslagwerk dient in je dagelijkse praktijk.

De escalatieladder van Friedrich Glasl
Je leert herkennen in hoeverre een conflict geëscaleerd is en tot welk niveau cliënten nog kunnen openstaan voor mediation.

Buurtbemiddeling
We geven je een inkijkje in Buurtbemiddeling, een laagdrempelige manier om een conflict tussen buren weg te nemen.

Ethische dilemma’s
Je leert hoe je je als mediator professioneel en integer opstelt wanneer zich een ethisch dilemma aandient.

Intervisie
Intervisie is een waardevolle manier om jezelf als mediator te ontwikkelen. Wij leggen je verschillende intervisiemethodieken voor. En tijdens de oefening laten we je intervisie ervaren.

Kernvaardigheden
De interventietechnieken worden uitvoerig behandeld. Langzaam gaan we op weg naar mediaten vanuit je hart in plaats van je hoofd.

De volgende fase in mediation
We behandelen de draai- en categorisatiefase. We leren je het nut en de noodzaak van deze fase en vooral de valkuilen waar je niet in moet trappen.

BLOK 3
Van vrijdag 09:00 uur tot zaterdag 17:00 uur

Wat heb jij nog nodig?
Wat hebben jij en je groepsgenoten nodig om de opleiding succesvol af te ronden? We zorgen dat al jullie wensen worden behandeld tijdens het laatste blok.

Omgaan met heftige emoties en persoonlijkheden
Je leert hoe je omgaat met heftige emoties aan tafel en hoe je in aanwezigheid van sterke persoonlijkheden zelf de regie houdt in de mediation.

Een mediation, alle fases
We nemen je mee in een mediation van A tot Z door het behandelen van één mediationcasus in drie verschillende fases.

Proefexamen
Hoe het staat met je theoretische kennis weet je na het maken van het proefexamen!

De Harvard onderhandelingsmethode
Je leert de hoofdregels van het Harvard onderhandelingsmodel. Door die regels toe te passen tijdens het onderhandelingsproces merk je dat deze fase vrijwel altijd soepel verloopt.

Vastleggen van het resultaat
Je leert hoe je het resultaat van de mediation vastlegt in een vaststellingsovereenkomst.

Psychologische escalatiemechanismen
We gaan in op het menselijk brein; je leert over de escalatiemechanismen die we allemaal toepassen en hoe deze kennis je helpt in je dagelijkse praktijk.

Het mediationproces
We gaan richting het einde van de opleiding en daarom vertellen we je het gehele mediationproces van A tot Z. Hierdoor valt alles op zijn plek en weet je wat je te doen staat als je eerste cliënten zich aandienen. Je bent goed voorbereid om succesvol aan de slag te gaan.

De examens
Na de opleiding heb je toegang tot de examens. We vertellen je over de wijze waarop de examens plaatsvinden en hoe je je daarvoor aanmeldt. Na het theorie-examen heb je de keuze tussen het live assessment of het video assessment. De keuze is aan jou nadat wij je verteld hebben hoe het een en ander verloopt en wat de voor- en nadelen van beide mogelijkheden zijn.

Gratis examentraining
Vergeet vooral niet om voordat je je assessment doet een gratis examentrainingsdag bij te wonen. Tijdens deze dag, die onder leiding staat van één van onze instituutsassessoren, geven we je alle ins en outs rondom het assessment. We bespreken het beoordelingsinstrument en je doet nog een laatste mediation waarbij je de puntjes op de i kunt zetten.
Als uitsmijter vertellen we je tijdens deze dag hoe jij je mediationpraktijk in de markt kunt zetten. De succesvolle aanpak van een van onze docenten wordt met jou gedeeld.

Duur opleiding
6 lesdagen en een gratis examentrainingsdag

Lestijden
Blok 1: start vrijdag om 9.00 uur tot zaterdag 17:00 uur
Blok 2: start vrijdag om 9.00 uur tot zaterdag 17:00 uur
Blok 3: start vrijdag om 9.00 uur tot zaterdag 17:00 uur

Assessment training
De assessment training waaraan je gratis mag deelnemen vindt bij voldoende aanmeldingen (minimaal drie) op de laatste dinsdag van elke maand plaats van 10:00 tot 17:00 uur. Deze training wordt altijd begeleid door een assessor.

Studiebelasting
Voorafgaand aan de opleiding en nadat de factuur is voldaan, ontvang je van ons het Handboek Mediation met daarbij 50 oefenvragen. Het is natuurlijk mooi als je het Handboek hebt doorgenomen als de opleiding start maar geen probleem als je dat nog niet gelukt is. Door de 50 oefenvragen te maken en je daardoor in de desbetreffende lesstof te verdiepen, ben je al voldoende voorbereid op de opleiding. Als je voor het theorie-examen opgaat moet je wel de inhoud van het Handboek beheersen. Hieraan besteden we tijdens de opleiding aandacht.

Tijdens de opleiding krijg je diverse huiswerkopdrachten. Ervaring leert dat deze goed te combineren zijn met jouw eventuele fulltime baan en bezigheden. 

Om met goed gevolg aan de opleiding deel te nemen heb je minimaal een HBO werk- en denkniveau nodig.

Juridische kennis is niet vereist. De noodzakelijke juridische kennis wordt je tijdens de opleiding aangereikt.

Levenservaring is een voordeel maar geen vereiste. Het gegeven dat mensen in je omgeving altijd jou om hulp vragen bij een probleem en jouw natuurlijke aanleg voor luisteren en het stellen van de juiste vragen, maken van jou in beginsel al een goede mediator. Mooi om die natuurlijke vaardigheden op een bewuste wijze verder te ontwikkelen!

De investering voor de opleiding tot MfN-registermediator bedraagt € 4.250,00. Neem je deel als particulier en heb je géén STAP-budget ontvangen? Dan hanteren wij een korting op de opleidingskosten van € 300,00 en bedraagt de investering € 3.950.00. 

Wij hanteren een all in tarief, de investering is inclusief:

 • Zes lesdagen en een gratis examentrainingsdag
 • Het Handboek Mediation en een Reader
 • Dagelijkse aanwezigheid van twee docenten
 • In het totaal 7 verschillende docenten, uniek in Nederland!
 • Locatiekosten inclusief lunches, diners, overnachtingen en ontbijt op hoog niveau
 • Je mediatorsleven lang nazorg van het gehele docententeam


FISCALE AFTREK VAN STUDIEKOSTEN

Studeren op kosten van je werkgever
Veel werkgevers stimuleren werknemers een opleiding te volgen en nemen de studiekosten voor hun rekening. Deze studiekosten zijn voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Meer informatie hierover vind je op de website van de belastingdienst.

6 november 2023

Training Mediation met Verbindende Communicatie | 18 PE punten

Opleidingsdata: 6, 13, 20 en 27 november 2023
Duur: 3 dagdelen online, 1 live dag
Locatie: Groot Warnsborn, Bakenbergseweg 277, Arnhem
17 januari 2024

Training Mediation met Verbindende Communicatie | 18 PE punten

Opleidingsdata: 17, 24, 31 januari en 7 februari
Duur: 3 dagdelen online, 1 livedag
Locatie: Groot Warnsborn, Bakenbergseweg 277, Arnhem

Hester Macrander

Hester Macrander is internationaal gecertificeerd trainer in de Verbindende Communicatie. Deze training heeft ze al vele malen gegeven aan tevreden professionals. Ze is zelf ook mediator (en trainer) vanuit deze methode en richt zich bij voorkeur op de preventie van (de verergering van) conflicten.

Heb je vragen over de Training Mediation met Verbindende Communicatie?

Heb je nog twijfels of vragen over de training Mediation met Verbindende Communicatie? Neem dan contact met ons op.

Meld je aan

Aanmeldformulier Training Mediation met Verbindende Communicatie

Betreft het een zakelijke aanmelding? Vul dan hierna de zakelijke gegevens in.

Mediation met Verbindende Communicatie

Kosten € 995
3 online dagdelen & 1 live dag
18 PE punten MfN