Een inspirerende locatie in een betoverende
omgeving waar jij je volledig kunt concentreren.
Landgoed Groot Warnsborn - de kers op de taart
Alle kennis en energie binnen onze Academie is erop gericht jou passievol op te leiden en intensief te begeleiden. Dit om van jou een krachtig en gewaardeerd mediator te maken.
Henk Karman - docent, MfN-registermediator en directeur
Wij geven je graag onze persoonlijke aandacht en diepgang, daarom zijn de groepen klein en zijn er altijd twee docenten aanwezig.
Tally Opbroek - docent, MfN-registermediator
Wij bieden jou een veilige en energieke omgeving waarbinnen jij je vrij voelt het maximale uit jezelf te halen.
Marjolein Melkman - docent en MfN-registermediator
Je maakt bij ons veel vlieguren om je klaar te stomen voor de praktijk van morgen. Het wordt intensief, maar vooral ook heel leuk!
Sjef van Erp - docent en MfN-registermediator
We leren je hoe je een veilige setting kunt creëren, waarin clienten zichzelf centraal voelen staan om van daaruit meer begrip naar elkaar te kunnen opbrengen.
Jeanne Mulder - docent en MfN-registermediator
Onze docenten zijn elk specialist op een specifiek terrein binnen het vak van mediation, zodat jij maximaal diepgaand en vanuit diverse invalshoeken opgeleid wordt.
Nasla Wevers - docent en MfN-registermediator
Ook praktische aangelegenheden regelen we graag zorgvuldig voor jou zodat jij jouw koers optimaal kunt richten op het worden van mediator.
Kitty Karman - operationeel directeur en trainingsacteur
Previous slide
Next slide

Opnamedag video assessment met professionele acteurs

Nadat je de basis mediationopleiding met goed gevolg hebt voltooid ben je weer een stapje dichter bij je MfN-registratie. Als je je theorietoets bij examenbureau Intop hebt gehaald is het tijd voor je assessment. Dat kan je op twee manieren doen: via een live assessment of een video assessment. Gaat je voorkeur uit naar een video assessment, dan kan je daarvoor bij ons terecht. 

De opname van het video assessment is verdeeld in twee dagdelen. Het eerste dagdeel vindt online (via een Teamssessie) plaats en omvat het theoriedeel van het video assessment. Tijdens het theoriedeel krijg je informatie over de setting waarin de video wordt opgenomen en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Ook behandelen we de do’s & don’ts voor een maximale slagingskans. Tijdens een vragenronde kan je je laatste aandachtspunten bespreekbaar maken.

Het praktijkdeel bestaat uit de opname van een casus gedurende 40 minuten met professionele acteurs en vindt plaats op locatie. Er zijn 3 opnames. Waarvan de eerste om 9:30 uur start, de tweede om 10:30 uur en de laatste om 11:30 uur. Tijdens het theoriedeel wordt in gezamenlijk overleg bepaald wie wanneer zijn of haar assessment heeft.

Wij kunnen natuurlijk niet garanderen dat je slaagt maar doen er wel alles aan om die kans zo groot mogelijk te maken. Daarom werken we professionele trainingsacteurs én gebruiken we hoogwaardig opnamemateriaal.

Een opnamedag gaat door bij minimaal en maximaal 3 deelnemers. De datum van de opnamedag wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Studie-informatie Video assessment

Het programma ziet er als volgt uit:

Dagdeel theorie tijdens een online sessie via Skype:

 • Start 9:00 uur
 • Je krijgt informatie over de setting waarin de video wordt opgenomen en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.
 • Do’s en don’ts voor een maximale slagingskans
 • Vragenronde waarin je je laatste aandachtspunten bespreekbaar kunt maken.
 • Bepalen volgorde van opnames: wie gaat hoe laat tijdens het opname dagdeel?

Dagdeel praktijk: de opnames

 • Het praktijkdeel vindt op locatie plaats. Er zijn 3 opnames. Waarvan de eerste om 9:30 uur start, de tweede om 10:30 uur en de laatste om 11:30 uur. Tijdens het theoriedeel kunnen jullie in gezamenlijk overleg bepalen wie wanneer zijn of haar assessment heeft.

Om deel te kunnen nemen aan de opnamedag video assessment moet je de basis mediationopleiding met goed gevolg hebben afgerond. Je kunt de video insturen nadat je bent geslaagd voor de theorietoets.

Tijden
Het theoriedeel start om 9:00 uur en duurt ongeveer tot 12:00 uur. Het praktijkdeel (de opname) start afhankelijk van de gekozen tijd om 9:30 uur, 10:30 uur of 11:30 uur , de opname duurt 40 minuten.

Studiebelasting
Ter voorbereiding vragen we je het beoordelingsinstrument door te nemen.

Reglement
Alhoewel wij er alles aan doen om jouw video slagingswaardig te maken kunnen wij daarvoor geen garanties geven. Wij hanteren dan ook de volgende regels:

 • Het is aan jou zelf om te bepalen of je klaar bent voor het assessment. Wij adviseren je daarom ook om na uw opleiding eerst voldoende ervaring op te doen.
 • Tijdens de opnamedag is altijd een docent van de Academie voor Mediationopleidingen aanwezig die tevens instituut assessor is. De docent beoordeelt jouw video en geeft je een advies op basis waarvan je zelf beslist of je de video instuurt.
 • Ook wanneer de docent denkt dat de video slagingswaardig is, is dit geen garantie. De hoofdassessor heeft tijdens de uiteindelijke beoordeling de bepalende stem en haar/zijn beoordeling is dan ook doorslaggevend.
 • Mocht je een valse start maken, dan kan de video eenmalig na maximaal 10 minuten worden stopgezet en opnieuw worden gestart.
 • Wanneer je dit wenst, kan een docent van de Academie voor Mediation­opleidingen als instituut assessor naast de hoofdassessor optreden bij de beoordeling van de video. Deze docent moet iemand anders zijn dan de docent die bij de opname aanwezig was.
 • Nadat jouw video door de assessoren is beoordeeld en je de uitslag hebt ontvangen, kan je van de assessor die bij de beoordeling aanwezig was nog een toelichting krijgen.

De investering voor de opname van het video assessment onder begeleiding van een instituut assessor en met behulp van professionele acteurs bedraagt € 750,00. Deelnemers aan onze basisopleiding ontvangen een korting van € 100,00 en betalen dus € 650,00.

Een opnamedag gaat door bij minimaal 3 deelnemers.

Datum in overleg.

Tijdens de opleiding krijg je uitsluitend les van ervaren mediators. Maak alvast kennis met ons docententeam. 

mr. Marjolein Melkman
MfN-registermediator en jurist, gespecialiseerd in familiezaken. Daarnaast is zij gecertificeerd Kindbehartiger bij de Beroepsorganisatie Kindbehartiger. Marjolein heeft jarenlangeervaring als docent en hanteert een praktische en enthousiaste stijl. Zij is tevens instituutsassessor bij INTOP.

mr. Sjef van Erp
Heeft na 25 jaar notariaat de ommezwaai gemaakt naar het mediatorsvak. Is MfN-registermediator, geaccrediteerd familie-mediator en houdt praktijk in Monnickendam met het accent op scheidingen en nalatenschappen. Kenmerkend is zijn praktijkgerichtheid op basis van “learning bij doing” en zijn interactieve stijl.

Nasla Wevers
MfN-registermediator, gespecialiseerd in familiezaken. Nasla komt uit de sociale hoek, met maatschappelijk werk en psychologie als achtergrond. Nasla is nuchter en enthousiast en wil graag het beste in de studenten naar boven halen. Ze is tevens instituut assessor bij INTOP.

Henk Karman
Directeur en docent aan de Academie voor Mediationopleidingen. Henk houdt zich fulltime bezig met mediation. Als docent en als MfN-registermediator. Hij specialiseerde zich op de gebieden Burenruzies, Familiemediation, Arbeid en zakelijke geschillen en Mediation in Strafzaken. Daarnaast is hij rechtbankmediator in Arnhem en Zutphen en bestuurslid van de stichting Sportmediation. Voor exameninstituut Intop treedt hij op als instituut assessor. Maatschappelijk is Henk betrokken als bestuurslid van de Stichting Vlinderkind.

Aanmeldformulier Opnamedag video assessment

Betreft het een zakelijke aanmelding? Vul dan hierna de zakelijke gegevens in.

Video Assessment

theorie en video-opname: € 750
oud-deelnemers: € 650