Zoeken
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Disclaimer & copyright

Van:

Mediator Worden

Bergerdensestraat 25a 1
6681 LK Bemmel
KVK-nummer: 123456789
BTW-nummer: NL123456789987654321

De informatie, documenten en andere gegevens op deze website zijn auteursrechterlijk beschermd. De informatie en gegevens behorende tot de Academie voor Mediationopleidingen en zijn bovendien beschermd als databank.

De Academie voor Mediationopleidingen spant zich in om de op deze site beschikbare informatie, documenten en gegevens optimaal correct weer te geven. Melding van eventuele onjuistheden aan de Academie voor Mediationopleidingen wordt zeer op prijs gesteld.

De Academie voor Mediationopleidingen draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, documenten en andere gegevens van anderen welke via koppelingen, links of enige andere methode via deze site toegankelijk zijn.

Houdt u er rekening mee, dat de snelheid en het functioneren van de via deze site beschikbare mogelijkheden, mede afhankelijk zijn van de apparatuur en software waarmee u verbinding legt en van de provider via welke u dat doet.

De Academie voor Mediationopleidingen is een stichting. Wij respecteren de privacybehoefte van bezoekers van het openbare deel van deze site. Wij verzamelen daarom via dat bezoek geen persoonlijke gegevens voor commercieel of promotioneel gebruik.

Op sommige plaatsen kunt u zelf persoonlijke gegevens intoetsen, bijvoorbeeld als u een aanmeldingsformulier invult of als u ons een e-mail zendt. Uw gegevens worden in dat geval uitsluitend gebruikt om uw aanmelding te verwerken of om uw e-mail te beantwoorden.

Statistische gegevens worden aangewend om onze informatieverstrekking en serviceverlening te optimaliseren.