Klachtenregeling

De Academie voor Mediationopleidingen kent een klachtenregeling. Doel van deze regeling is een adequate afhandeling van klachten. Alhoewel wij graag in de gelegenheid worden gesteld over een klacht met de klager in gesprek te gaan heeft een klager naast het volgen van onze eigen klachtenregeling te allen tijde de mogelijkheid een klacht rechtstreeks voor te […]

Disclaimer & copyright

De informatie, documenten en andere gegevens op deze website zijn auteursrechterlijk beschermd. De informatie en gegevens behorende tot de Academie voor Mediationopleidingen en zijn bovendien beschermd als databank. De Academie voor Mediationopleidingen spant zich in om de op deze site beschikbare informatie, documenten en gegevens optimaal correct weer te geven. Melding van eventuele onjuistheden aan […]

Privacyverklaring

Cookie en privacy statement Dit is de privacyverklaring van Academie voor Mediationopleidingen (Amedo), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61163031. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Amedo door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze website www.mediatorworden.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. Amedo […]