Zoek
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Klachtenregeling

Artikel 1 Definities 1.1 Academie voor Mediationopleidingen: het opleidingsinstituut gevestigd Bergerdensestraat 25 A1, 6681 LK Bemmel. 1.2 Klacht: een schriftelijke uiting van ontevredenheid over een gebeurtenis of gedraging door of namens de Academie voor Mediationopleidingen als opleidingsinstituut. 1.3 Klachtbehandelaar: degene die de klacht in eerste instantie in behandeling neemt, zijnde de directeur van de Academie […]

Disclaimer & copyright

De informatie, documenten en andere gegevens op deze website zijn auteursrechterlijk beschermd. De informatie en gegevens behorende tot de Academie voor Mediationopleidingen en zijn bovendien beschermd als databank. De Academie voor Mediationopleidingen spant zich in om de op deze site beschikbare informatie, documenten en gegevens optimaal correct weer te geven. Melding van eventuele onjuistheden aan […]

Privacyverklaring

Cookie en privacy statement Dit is de privacyverklaring van Academie voor Mediationopleidingen (Amedo), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61163031. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Amedo door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze website www.mediatorworden.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. Amedo […]