Het voorrecht van een MfN-registermediator

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

 • voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register
 • voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
 • werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator
 • valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak
 • voldoende ervaring heeft
 • kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie)

Beschermde titel

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren. Dat geldt ook voor de oude titel NMI registermediator*.
Cliënten bijstaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand

Alleen als MfN-registermediator kunt u zich laten inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Na inschrijving kunt u cliënten die daarvoor in aanmerking komen bijstaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, een zogenaamde toevoeging. Uw cliënt betaald dan alleen een eigen bijdrage en u ontvangt een vergoeding van de RvR. Per rechtsgebied worden verschillende aanvullende eisen gesteld. De belangrijkste heeft u echter al nadat u uw examens heeft behaald, alleen MfN registermediators kunnen toetreden.

Mogelijkheid om rechtbankmediator te worden

Als u bent ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand kunt u tevens rechtbankmediator worden. Voor de verschillende rechtsgebieden gelden aanvullende voorwaarden. Rechtbankmediators zijn op verschillende affiniteitsgebieden actief:

 • Arbeid
 • Huur
 • Zakelijke conflicten
 • Strafrecht
 • Privé conflicten
 • Bestuursrecht

opleidingen-button

aanmelden

aanvraag-info

opleidingen-button

B0418

F0518

SZ-1405

VA-1405

TKD0318

MfN-logo-accreditatie2
banner-vlinderkind