Justitie / WODC over Mediation

Harde cijfers en feiten over Mediation
(Bron: Ministerie van Justitie).

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) evalueerde mediations over de afgelopen 3,5 jaar. Het WODC betrok bij haar onderzoek o.m. 1800 mediations doorverwezen via rechtelijke instanties. Tevredenheid van beide partijen werd in 78 % van de gevallen geconstateerd. 70 % zegt in de toekomst weer voor mediation te kiezen. Een mediation duurde gemiddeld 2,6 uur met een doorlooptijd van 7 dagen. Dit is 6 keer sneller dan een traditionele procedure met advocaten. In 2/3 van de gevallen werd een overeenkomst bereikt binnen 3 maanden. Uit een tweede meting bleek dat de tevredenheid voortduurde en dat partijen zich aan hun afspraken hielden. De onderzoeken betroffen civielrechterlijke-, scheidings-, familiezaken en commerciële kwesties. In 20 % van de gevallen speelde een geldelijk belang van boven de 45000,-

Het WODC concludeert: "Binnen het rechtsbestel is ruimte voor mediation. Er is voldoende bereidheid en gelegenheid om partijen door te verwijzen naar mediation."

Eerst naar de mediator

Lang niet alle mediations worden gemeld. Er zijn ruim 2500 mediators geregistreerd waarvan 877 Gecertificeerde mediators (bron: NMI site september 2009). Sommige mediators passen mediation toe in hun werkomgeving. Anderen doen zo'n 200 mediations per jaar. Er zijn mediators die hun diensten aanbieden zonder daar een vergoeding voor te vragen. Anderen hanteren een uurtarief variërend van 50,- tot 250,-. Door partijen ieder voor de helft te voldoen) Het is aan cliënten om te bepalen hoe lang hun mediation duurt.

Mediators mogen geen belang hebben bij de uitkomst. Zij zijn onafhankelijk, onpartijdig, werken volgens de landelijk geldende gedragsregels. Zij volgden de specialistische beroepsopleiding en ondergingen de toelatingstoets tot het register.

Mediation is geen nieuw verschijnsel. In vele oude culturen werden geschillen al opgelost met behulp van een wijze neutrale derde. De Leidse Vredemakers medieerden al in 1583. De Pilgrim Fathers namen deze methodiek mee op The Mayflower in 1620 om het in America verder uit te ontwikkelen. Sedert 1966 is het in Engeland geïnstitutionaliseerd en is zo'n 15 jaar geleden weer teruggewaaid naar Nederland. De Franse en Belgische Rechtspraak kennen nog steeds de "verplichte conciliatie" (pas naar de rechter na een verzoeningspoging). Steeds meer Nederlandse Rechters hebben hier (weer) oor naar en steeds vaker kiezen partijen zelf een mediator om hen te helpen hun conflict efficiënt en effectief op te lossen. Tal van organisaties namen in hun algemene voorwaarden de standaard clausule op dat geschillen opgelost worden via een onafhankelijke mediator. Andere organisaties constateerden dat 33 % van hun ziekmeldingen eigenlijk boosmeldingen betreffen, waar dus een arbeidsconflict aan ten grondslag ligt. Zij schakelen direct een mediator in. Is twee jaar doorbetalen van salaris een alternatief ?

opleidingen-button

aanmelden

aanvraag-info

opleidingen-button

Basis-Mediationopleiding-button

Familie-Mediationopleiding-button

Mediator-in-Strafzaken-button

Opnamedag-Video-Assessment-button2

mediatorsregister.nl-button2

banner-vlinderkind

 

logo-MfN-familiemediation logo-MfN-basisopleiding dnvlogogecertificeerdmediator RvR logo2 rechtspraak  lloys register  CPIO  logo-crkbo