Opnamedag video assessment met professionele acteurs

artikel video-assessmentDe Academie voor Mediationopleidingen biedt de mogelijkheid om een video op te nemen ten behoeve van het video-assessment MfN-registermediator. Het video-assessment kan worden ingediend nadat u een daartoe geaccrediteerde basisopleiding MfN-registermediator heeft gevolgd en het schriftelijke theorie-examen met goed gevolg heeft afgelegd.

Wij kunnen natuurlijk niet garanderen dat u slaagt maar doen er wel alles aan om die kans zo groot mogelijk te maken. Om die reden hebben wij een dagprogramma samengesteld. Het programma ziet er als volgt uit:

 • Ontvangst in ons hoofdkantoor in Elst GLD om 10:00 uur.
 • Informatie over de setting waarin de video wordt opgenomen en de voorwaarden waaraan dient te worden voldaan.
 • Informatie omtrent het beoordelingsinstrument.
 • Vragenronde waarin u uw laatste aandachtspunten bespreekbaar kunt maken.
 • Lunch.
 • Start opnemen video’s.

Met het bovenstaande programma denken wij u op een gedegen wijze voor te bereiden op uw assessment. De video wordt opgenomen met behulp van professionele acteurs die wij speciaal voor dat doel inhuren.

U kunt op de dag zelf kiezen uit een viertal casussen. U krijgt beperkte informatie vooraf over de casus. Voldoende om een goede start van de mediation te garanderen en om het rollenspel zo realistisch mogelijk te laten verlopen. Een scenario dat teveel is voorbereid komt niet authentiek over. Dit zien de assessoren ook en zij zullen dit negatief beoordelen.

Een opnamedag vindt doorgang bij 4 deelnemers. De datum van de opnamedag zal in overleg met de deelnemers worden vastgesteld.

Reglement

Alhoewel wij er alles aan doen om uw video slagingswaardig te maken kunnen wij daarvoor geen garanties geven. Wij hanteren dan ook de volgende regels:

 • Het is aan de kandidaat zelf om te bepalen of hij/zij klaar is voor het assessment. Wij adviseren u daarom ook om na uw opleiding eerst voldoende ervaring op te doen.
 • Tijdens de opnamedag zijn er altijd twee docenten van de Academie voor Mediationopleidingen aanwezig die beiden instituut assessor zijn. Zij beoordelen uw video en geven u een advies op basis waarvan u zelf beslist of u de video instuurt.
 • Ook wanneer de docenten denken dat de video slagingswaardig is, is dit geen garantie. De hoofdassessor heeft tijdens de uiteindelijke beoordeling de bepalende stem en haar/zijn beoordeling is dan ook doorslaggevend.
 • Mocht u een valse start maken, dan kan de video eenmalig na maximaal 10 minuten worden stopgezet en opnieuw worden gestart.
 • Wanneer u dit wenst, kan een docent van de Academie voor Mediation­opleidingen als instituut assessor naast de hoofdassessor optreden bij de beoordeling van de video. Deze docent moet iemand anders zijn dan de docent die bij de opname aanwezig was.
 • Nadat uw video door de assessoren is beoordeeld en u de uitslag heeft ontvangen, kunt u van de assessor die bij de beoordeling aanwezig was nog een toelichting krijgen.

Kosten

De kosten voor de opnamedag onder begeleiding van twee instituut assessoren en met behulp van professionele acteurs bedragen € 749,00. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Deelnemers aan onze basisopleiding ontvangen een korting van € 100,00 en betalen dus € 649,00 vrijgesteld van BTW.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@amedo.nl.

 

opleidingen-button

aanmelden

aanvraag-info

opleidingen-button

Basis-Mediationopleiding-button

FMO-0518

SZ-ntb

VA

banner-vlinderkind

 

logo-MfN-familiemediation logo-MfN-basisopleiding dnvlogogecertificeerdmediator RvR logo2 rechtspraak  lloys register  CPIO  logo-crkbo