Programma overzicht

Indien u heeft gekozen voor de Clinic als start voor uw mediationopleiding dan geldt dat als eerste dag. In de andere gevallen is de examendag de zevende dag.
(wordt vaak gesplitst voor een hogere slaagkans).
Er zijn altijd 2 docenten aanwezig. Dit zijn, gezien hun specialisme, achtergrond, ervaring en programma-focus die dag, Henk Karman is alle dagen aanwezig als docent en eindverantwoordelijke.


Tijd


Programmaonderdeel

DAG 1

 

Introductie deelnemers en docenten. Programma-uitleg.

10.00

Doelstelling: (1) opleiding → (2) mediation → (3) mediator.
Vaardigheden inventariseren (subgroepen → plenair).

11.00

Typologie prof. dr. A. Schumacher; situationeel spiegel-reflex gedrag.
===== Koffiepauze (15 min) =====

12.00

Mediation Criteria - interactief (De Opening cf Reader blz.)

12.20

Juridische Aspecten 1 cf Reader blz.

13.00

===== Lunch (45 min) =====

13.45

Situationeel gedrag / bespreking persoonlijke grafieken /
→ Persoonlijke aandachtspunten 3 universele tools voor iedere complexe situatie.

14.15

Juridische Aspecten 2.

14.35

Toepassing en nut van de soorten vragen en parafraseren!
Oefening "Mee op vakantie!" (deelvaardigheden in groepjes).

15.00

===== Korte pauze =====

15.10

Oefening "Denken Buiten Bestaande Kaders".

15.20

Oefening "Mee op vakantie" (deelvaardigheden).

16.00

Nabespreking (+ invullen logboek).

16.15

Rollenspel: "Keep it Simple System"
(laten onderhandelen; de Harvard Methode toegespitst op mediation).

17.00

===== Snack (15 min) =====

17.15

Zelfreflectie en nabespreking (a.d.h.v. examen-observatieformulier).

17.25

Juridische Aspecten 3 (herhaling op de laatste dag).

17.45

Videofilm: "KISS" (effectief onderhandelen met mediationbasishouding).

18.15

Nabespreking + invullen logboek.

18.30

Uitleg projecten / uitleg huiswerk; thema-presentaties.
Subgroepsvorming, samenvatting, vragen, leermomenten.

19.30

Dagafsluiting + werkdiner (pers. projecten en marketen van mediation).

22.30 -

24.00. Eerste (van drie) Mediation Open Haard sessies met contemplaties over mediation dilemma's, ethiek in mediation en/of marketen van mediation.
(> 9 uren effectief )
P.S.: voor sommige onderdelen is bewust meer tijd gereserveerd, om zo mogelijke uitloopruimte te scheppen voor bepaalde oefeningen en voor bv de Juridische Aspecten.

DAG 2

08.00

Doelstelling en resultaten deze dag; ontbijtbespreking.
Uitleg theorie-aanpak.

09.00

Het Openingswoord van de mediation plus oefenen.

10.00

Eerste Mediationrollenspel / case "Sequoia Gigantum".
(nadruk op vertrouwelijkheid / geheimhouding / verborgen agenda's / autonomie).

11.00

===== Koffiepauze (15 min) =====

11.15

De IJsbergtheorie / De Setting.

11.30

Tweede Mediationrollenspel / case "Isabella's Zelfportret".
(nadruk Emotionele reflectie / onpartijdigheid / Eureka / voorkeur).

12.30

===== Lunch + nabespreking (45 min) =====

13.15

De 7 fasen in het Mediationproces (bergbeklimmen).

13.45

Invullen welke specifieke vaardigheden bij welke fasen (muur leslokaal); voorbereiding en presentaties in sub-groepen (terugkoppeling door deelnemers naar oef.1 en 2).

14.20

(NLP-) oefeningen gericht op basishouding en "verdiepen". Diverse valkuilen; waarheid / oplossing / partijdig / voorkeur / sturing / relatie / toekomst .

15.00

===== Theepauze (15 min) =====

15.15

Vierde case: "De Hondenspeelplaats"
(klucht met nadruk op ontdekken onderkant ijsberg, achterban, relatie).

16.15

Nabespreking / observators / invullen logboek / vragen.

17.00

Inventariseren leermomenten / uitleg huiswerk / uitleg evaluaties en laten invullen.

18.00

* Huiswaarts *
(> 8 uur + effectief; → per blok 17 uur).


TWEEDE BLOK


DAG 3

 

Doelstelling en resultaten deze dag.
Bespreking huiswerk theorievragen deel 2.
Uitleg theorie (lacunes) (+MD).
Oefening Deelvaardigheden.

11.00

Vijfde Case: "Van wie is het Botenhuys ?" - (diverse valkuilen).
Mediation overeenkomst; exploratie; middenfasen.
Leermomenten plenair plus relevante theorie ( +MD).
===== Koffiepauze (15 min) =====.

12.15

Lastige situaties tijdens mediations en/of
Mediation deelvaardigheden (2’deel) (+MD).

13.00

===== Lunch (45 min) =====

14.00

Zesde case "Lockbreede" (de zeven hoofdzonden).

15.00

Bespreking relevante theorie (+MD).

15.30

===== Theepauze (15 min) =====

15.45

Nabespreking + invullen logboek + leermomenten plenair.
(Oefening Stapelen / categoriseren) (+MD).
Case: "Patser molt Rits" (samenwerkingskwestie).

16.45

===== Snack (15 min) =====

17.00

Presentaties rond thema's uit Mediation Handboek (examenstof).

19.00

Dagafsluiting met plenaire inventarisatie leermomenten.

19.30

Werkdiner / Vorderingen persoonlijke mediationprojecten.

22.30

Start Openhaard sessie
(Marcel's filosofisch mediation verhaal; direct toepasbaar vanaf dag 4).

24.00

"Duimelot".
9 uur effectief.

DAG 4
Rode draad door deze dag:
Oefenen hoe je zelf staat in conflictsituaties, wat de cliënt voelt tijdens de mediation
en hoe optimaliseer je mediation-kantelmomenten / juichmomenten.

8.00

Werkontbijt met gelegenheid tot vragenstellen.

9.00

Doelstelling en resultaten van deze dag.

9.20

Oefening foute zinnen ombuigen.

10.00

Zevende mediation case “BaseGolf” (fase 4).
(Bekwaam? Diep emotionele aspecten tijdens mediation; transfomatieve, narratieve en evaluatieve).

11.00

===== Koffiepauze (15 min) =====

11.15

Kantelmomenten in Draaifase / korte mediation-oefeningen
(deelvaardigheden en ego’s wegpoetsen).

12.30

===== Lunch (45 min) =====

13.30

Ethische Dilemma’s conform Rechtbank onderzoek.

14.00

Achtste case: “Old Boys” (Zakelijke wereld, waar gebeurd, angsten, trots, eureka effect; waarheidsvinding en andere examengerichte mediation-valkuilen).

15.00

Nabespreking + invullen logboek.

15.30

===== Theepauze (15 min) =====

15.45

Case: De Omgangs- / Contactregeling
(andere interventies kunnen aan bod komen).

16.30

Nabespreken + invullen logboek.
Het verslag / vaststellingsovereenkomst (korte toelichting voor huiswerk).

17.00

Afsluiting blok 2 met inventariseren leermomenten.
Uitleg Huiswerk en Evaluaties.

18.00

* Huiswaarts *
(> 8 uren effectief).

 


DERDE BLOK - 3 dagen


DAG 5

 

Ontvangst en introductiespel.

10.00

Kernvaardigheden oefenen rondom persoonlijke praktijk casusposities.

11.00

Rollenspel om geleerde in de praktijk te brengen.
Uitvoering zoals op assessment.

12.00

Plenaire nabespreking met zelfreflectie-oefening.

13.00

===== Lunch (30 min) =====

13.30

Verdiepingsvaardigheden oefenen vanuit persoonlijk praktijkcase.

14.30

Rollenspel om geleerde in de praktijk te brengen.
Uitvoering zoals op assessment.

15.30

Plenaire nabespreking met zelfreflectie-oefening.

16.30

Deelnemers maken opzet / blauwdruk voor verslag/besluitenlijstje/convenant/vaststellingsovkst om dat later uit te werken. Als dit al was gebeurd n.a.v. huiswerkopdracht na dag 4 dan maken zij een lijstje met persoonlijke aandachtspunten/angsten/allergieën i.v.m. mogelijke ‘tegenoverdracht’-momenten. Dit kunnen zij later ter sprake brengen.

17.00

===== Snack (30 min) =====

17.30

Tegenoverdracht/caucus/ethiek/de veranderende mediationwereld en andere thema’s die aandacht behoeven/vragen.

18.30

Mediation-‘instructie’-film.

19.30

Wandeling naar het restaurant voor het één na laatste (derde), welverdiende diner.

22.00

O.H.-sessie o.l.v. Robbert tot

24.00

licht en vuur uit zoals gebruikelijk.

DAG 6
Rode draad: ‘wat wel en wat niet vastleggen en hoe’.

9.00

Doelstelling en Resultaten van deze dag.
Bespreking huiswerk theorievragen deel 4.
Uitleg theorie (lacunes).
Bespreking verslagen en vaststellingsovkst.

11.00

Mediations bij de Overheid (o.a. ‘w.o.b’. e.a.).

12.00

===== Koffiepauze (10 min) =====

12.10

Tiende Case “De Ontvoering” (family mediation; cultuur clash ; Hofstede) + nabespreking + leermomenten plenair.

13.00

===== Lunch (60 min) =====

14.00

Specifieke aandachtspunten bij Overheidsmediation (NvdK) (vervolg).

14.30

Elfde case “De Klacht” (toepassen theorie en praktische leermomenten).

15.30

===== Theepauze (15 min) =====

15.45

Twaalfde case “De Roode Haan” (test-case; alle vaardigheden).

17.00

===== Snack (15 min) =====

17.15

Nabespreking + invullen logboek.

17.30

Voorbereiding Quiz voor laatste dag; 12 vragen p.p.

19.00

Inventariseren en check relevantie / haalbaarheid / examengericht.

19.30

Inventariseer leermomenten en afsluiting.

20.00

Werkdiner (vragen en persoonlijke projecten).

22.00 -

24.00: Mediation-OH-sessie
(> 9 uren effectief).

DAG 7
De Theoriedag.

8.00

Werkontbijt.

9.00

Doelstelling en Resultaten van deze dag.
Bespreking huiswerk theorievragen deel 5.
Uitleg theorie (lacunes) beantwoorden vragen.

9.45

Het Pygmalion Syndroom (vrij naar Neil Donald Walsch & Donald McCleylland).

10.00

Dertiende mediation case: Een van de examencases (met relevante theoretische aspecten, alles uit de kast, zoals op assessment), eventueel met co.

11.30

===== Koffiepauze (15 min) =====

11.45

Alles over Het Mediation-Theorie-Examen (vlak voor het praktijk-examen komt men nog ’n keer oefenen).

12.00

De Proeftoets (75 multiple-choice-examenvragen).

12.45

===== Lunch (45 min) =====

13.30

Nakijken en bespreken proeftoets (75 leermomenten).

14.30

Feedback / aandachtspunten.

15.00

De Mediation Quiz (20 leermomenten).

17.00

Samenvatting quiz leermomenten.
Mediation- Nazorg afspraken.
Mediationpraktijkdag: laatste dinsdag van de maand.
Terugkomdag met PE-punten i.v.m. inschrijving in MfN-register.
“Wat neem je mee ?” Evaluaties.

18.00

Afscheid en huiswaarts.

opleidingen-button

aanmelden

aanvraag-info

opleidingen-button

Basis-Mediationopleiding-button

Familie-Mediationopleiding-button

Mediator-in-Strafzaken-button

Opnamedag-Video-Assessment-button2

mediatorsregister.nl-button2

banner-vlinderkind

 

logo-MfN-familiemediation logo-MfN-basisopleiding dnvlogogecertificeerdmediator RvR logo2 rechtspraak  lloys register  CPIO  logo-crkbo