Algemene Voorwaarden

Behorende bij de opleidingen, trainingen en cursussen van de
Academie voor Mediationopleidingen.

 1. Uw aanmelding wordt geacht te hebben plaatsgevonden na het ondertekenen en retourneren van het aanmeldformulier.
 2. Het factuurbedrag dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van de mediation-opleiding in zijn geheel voldaan te zijn.
 3. Nadat de factuur is voldaan worden de bij de opleiding behorende studieboeken toegezonden.
 4. Annulering en/of verandering van deelnameperiode is mogelijk tot 1 maand voor aanvang van de mediation-opleiding.
 5. Annulering na 1 maand voor aanvang van de mediation-opleiding impliceert het verschuldigd zijn van het totale factuurbedrag.
 6. Verplaatsen van de deelnameperiode kan uitsluitend tot een maand voor aanvang van de opleiding.
 7. Geen tijdige betaling impliceert geen deelname aan de mediation-opleiding, doch ontslaat de deelnemer niet van zijn/haar betalingsverlichting.
 8. Indien een vordering ter incasso uit handen wordt gegeven, komen alle hiermee verband houdende kosten ten laste van de opdrachtgever/deelnemer.
 9. In die gevallen waarin de deelnemer een factuuradres opgeeft dat afwijkt van het privéadres blijft de deelnemer zelf aansprakelijk voor de nakoming van de betalingsverplichting.
 10. Opleidingen kunnen door de Academie voor Mediationopleidingen geannuleerd worden tot vijf werkdagen voor de eerste opleidingsdag, b.v. ten gevolge van onvoldoende aanmeldingen of overmacht situaties. Restitutie van opleidingsgelden vindt alleen plaats indien het opleidingsinstituut niet in staat is om in overleg met de deelnemer de opleiding in een andere periode te verzorgen.
 11. De Academie voor Mediationopleidingen noch haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade gerelateerd aan haar werkzaamheden.
 12. Het auteursrecht van de verstrekte opleidingsmaterialen blijft bij de Academie voor Mediationopleidingen c.q. bij de daartoe gerechtigden. Gebruik zonder schriftelijke toestemming van betreffende auteur levert een direct opeisbare vordering op van 50.000,- euro per geval. Zolang de overtreder de ongewenste situatie laat voortduren zal er een direct opeisbare dwangsom van 250,- per dag gelden, onverminderd al hetgeen eisers advocaat zal vorderen.
 13. De Academie voor Mediationopleidingen kan indien noodzakelijk docenten vervangen. Evenzo kunnen trainingslocaties gewijzigd worden. Er zal te allen tijde worden gezorgd voor kundige docenten.
 14. Het streven is steeds twee docenten per dag de opleiding te laten uitvoeren.
 15. Mocht er op een dag door onvoorziene omstandigheden geen opleiding gegeven kunnen worden dan wordt er in onderling overleg een andere datum gevonden.
 16. In die gevallen waar overnachtingen onderdeel uitmaken van de opleiding wordt dit gezien als essentieel onderdeel van de opleiding en de vorming van het groepsproces. Deelnemers die besluiten niet te overnachten ontvangen geen korting op het opleidingsgeld.

opleidingen-button

aanmelden

aanvraag-info

opleidingen-button

Basis-Mediationopleiding-button

Familie-Mediationopleiding-button

Mediator-in-Strafzaken-button

Opnamedag-Video-Assessment-button2

mediatorsregister.nl-button2

banner-vlinderkind

 

logo-MfN-familiemediation logo-MfN-basisopleiding dnvlogogecertificeerdmediator RvR logo2 rechtspraak  lloys register  CPIO  logo-crkbo